Avís legal

Les dades personals facilitades, ja sigui a través dels formularis o mitjançant les adreces de correu electrònic que figuren en aquest web, s’integraran en els corresponents fitxers propietat del RESTAURANT ERMITA DE BRUGUÉS – CARTOIXÀ, SCP. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

El RESTAURANT ERMITA DE BRUGUÉS – CARTOIXÀ, SCP garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals recollides, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel RESTAURANT ERMITA DE BRUGUÉS – CARTOIXÀ, SCP, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

RESTAURANT ERMITA DE BRUGUÉS
Carretera de Gavà a Begues, km. 4,600
08850 Gavà (Barcelona)
Telèfon: 93 662 26 82
info@restaurantermitadebrugues.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.